Over Show- & Marchingband (Jong) ViJoS

Home // Over Show- & Marchingband (Jong) ViJoS
fotogallerij ViJoS

Show- & Marchingband ViJoS is een muziekvereniging voor jong en oud. Vanaf 5 jaar kun je bij ons muziek komen maken. Bij ViJoS krijg je muziekles en leer je samen muziek maken. De muziekopleiding wordt verzorgd door vakkundige en enthousiaste instructeurs.

Na de basisopleiding (+/- 1 jaar) gaan de nieuwe leden musiceren bij de Show- & Marchingband ViJoS of Jong ViJoS. Tijdens de repetities wordt er gewerkt aan de muziek en het samenspel. Gedurende het seizoen wordt er twee keer per week op vaste dagen gerepeteerd. Jong ViJoS repeteert op zaterdagochtend en donderdagavond. En Show- & Marchingband ViJoS repeteert op maandag- en donderdagavond.

Beide bands kennen binnen- en buitenrepetities. Binnenrepetities richten zich op het gezamenlijk muziek leren maken. De buitenrepetities worden gebruikt om op de ingestudeerde muziek te leren marcheren. Naast het “gewone” marcheren worden er ook figuren ingestudeerd voor het creëren van muzikale shows.

Het bestuur van Show- & Marchingband ViJoS

Het bestuur bestaat uit spelende leden van ViJoS en ouders van Jong ViJoS-leden.

Bestuur Show- & Marchingband ViJoS

Voorzitter
Penningmeester Dirkjan Stevens
Secretaris Ronald Volkrijk
Leden Evert Jansen
Aad Meeuwissen
Sven Blessing

Repetitieadres Show- & Marchingband ViJoS

Adres Ceintuurbaan 45
1402 HB
Bussum
Telefoon 035 – 693 13 47
(tijdens repetitietijden bereikbaar)
E-mail info@vijos.nl
iBan NL 93 RABO 0133351459
t.n.v. Stichting ViJoS Drum- en Showband te Bussum

Lees meer over de bands van Show- & Marchingband ViJoS