Persbericht van KNMO

Home // 2013 - 2014 // Persbericht van KNMO

Op 20 mei 2014 verscheen het advies van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten naar aanleiding van het advies “Meedoen is de kunst” van de Raad
voor Cultuur.
In de afgelopen periode is het dagelijks bestuur van de KNMO in gesprek
geweest met de VNG om de rol en positie van de verenigingen in de
samenleving te benadrukken. In het verschenen advies van de VNG wordt dan
ook nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de rol van de verenigingen. Over de
positie van de verenigingen in het advies is de VNG kritisch: “te weinig komt de
positie van de verenigingen en andere min om meer georganiseerde verbanden
aan bod.” De KNMO is verheugd over het advies van de VNG om als extra
aandachtspunt ter versterking van verenigingen “opnieuw voldoende landelijke
en provinciale ondersteuning” te bieden. “Uiteraard zullen we moeten
afwachten wat de minister met dit advies gaat doen in haar beleid, maar het is
een eerste stap in de goede richting” aldus Bart van Meijl, voorzitter van de
KNMO.
Naar verwachting zal de minister na de zomer haar beleid op basis van het
raadsadvies naar de Tweede Kamer sturen.
Link naar berichtgeving VNG:
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/cultuur-en-sport/cultuur-kunst-enkunstenaars/
nieuws/meedoen-met-cultuur-verdient-stimulansen